09 January 2013

Mari Perbanyakkan Selawat

Assalamualaikum

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al Ahzab : 56)

Marilah kita Perbanyakkan Selawat pada hari ini :)
:)

No comments: