21 January 2014

Majlis Ta'lim 17 Januari 2014


Tafsir Al QuranKitab Riyadhus Solihin - Imam Nawawi
Kitab Bidayatul Hidayah - Imam Ghazali
Tafsir Al-Quran, 113 - 115

Riyadhus Shalihin, bermula dari Hadis 504 - 506

Bidayatul Hidayah, MS 156 - 157

...

No comments: