24 November 2012

Majlis Ta'lim 23 November 2012

Tafsir Al Quran
Riyadus Shalihin, Bidayatul Hidayah & Peringatan Tentang umur Insan
Untuk rujukan, Majlis Ta'lim Darul Murtadza 23 November 2012 membahaskan kitab-kitab berikut:Tafsir Al-Quran, Surah Al-Baqarah Ayat 282Hadis Riyadhus Shalihin, Hadis 416 (Ms 535)Bidayatul Hidayah, MS 88

Peringatan Umur Insan, MS 114 (Semua Amalan Di Timbang)

No comments: