26 September 2012

"Maka Bertebaranlah Kamu di Muka Bumi..."

Assalamualaikum
"Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)"

(Al-Jumu'ah 62:10)

No comments: