21 October 2012

Majlis Ta'lim 19 Oktober 2012

Tafsir Al Quran 
Kitab Riyadhus Solihin 
Kitab Bidayatul Hidayah
Kitab Peringatan Tentang Umur Insan
Soal Jawab
Untuk rujukan, Majlis Ta'lim Darul Murtadza 19 Oktober 2012 membahaskan kitab-kitab berikut:Tafsir Al-Quran, Surah Al-Baqarah Ayat 277-281Hadis Riyadhus Shalihin, Hadis 412 - 414 (MS 532)Bidayatul Hidayah, MS 86 - 87 (Bab Adab-adab Mengerjakan Sembahyang) - Berhenti hingga perenggan akhir.

Peringatan Umur Insan, MS 111 - 113  ("Persediaan Untuk Hisab") -  Akan bersambung dengan tajuk baru "Rahmat Allah terhadap Kaum Mu'minin"


Terima kasih yang terus menghadiri Majlis Ta'lim Darul Murtadza.

....

No comments: